QUALITY SUBER compta amb instal·lacions de referència que, juntament amb l’experiència del director tècnic i el pes específic dels socis a nivell de sector, són una garantia de futur per l’èxit de l’agrupació de productors.

  • Pati formigonat amb una superfície aproximada de 6.000 m2 amb tancament perimetral de seguretat i hidrants per a prevenció d’incendis.
  • Bàscula de pesada
  • Pou per al subministrament d’aigua neta per a la cocció del suro
  • Depuradora per al tractament físic i biològic de les aigües de cocció
  • Nau compartimentada en tres zones: cocció, assecador, manipulació i preparat del suro
  • Assecador amb caldera auxiliar, bassa de cocció amb caldera auxiliar, caldera de vapor i dipòsits d’aigua per al buidatge i ompliment de la banyera de cocció
  • 2 carretons elevadors per a càrrega i manipulació del suro en fardells o palets, 2 Premses hidràuliques per fer paquets o feixos de suro que faciliten la seva manipulació i transport
  • Eines i equips auxiliars per a la manipulació i preparació del producte