@
AGRUPACIÓ DE PRODUCTORS PER LA COMERCIALITZACIÓ
I VALORITZACIÓ DEL SURO CATALÀ

Inici de la campanya del suro 2017

Aquest és el primer camió de suro que ha entrat al nostre pati d’aquesta campanya 2017.

Tractament preventiu contra l’escaldat de l’alzina surera per la campanya de lleva del suro 2017

Com a novetat d’aquesta campanya 2017 el producte per al tractament de l’escaldat de les alzines sureres no serà subministrat per part de l’administració forestal i per tant cal que cada propietari adquireixi el producte necessari. Per a facilitar l’aprovisionament d’aquest producte Quality Suber ha fet una compra conjunta de fungicida i colorant per poder […]

Tots els drets reservats per Quality Suber © - Avís legal